DONOCLE LOTTERY

MIB Swap POS HELP \ ไทย

Daily login bonus event

DONOCLE

Term of use

HOMEDonocleTerm of use

การใช้งาน

[ ทั่วไป ]
 1. จุดประสงค์ของการใช้งานขอบเขตและเงื่อนไข(T&C) รัฐบาลมีสิทธิ์ รับผิดชอบทำตาม ระหว่าง บอดซอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล ฮ่องกง (DONOCLE) ซึ่งในที่นี้คือ DONOCLE หรือพวกเราหรือ เราและคุณ คือผู้ใช้งานและลูกค้าซึ่งในที่นี้คือ ผู้ใช้งาน หรือคุณของบริการที่ได้รับบนเว็บไซต์ (เว็บไซต์, ช่องทาง) ที่จัดทำโดย DONOCLE
 2. DONOCLE เป็นเจ้าของและดำเนินการ บอดซอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล ฮ่องกง คือบริษัทในรูปแบบของฮ่องกงที่ อาร์เอ็ม 1802 ตึกฟอรตเตอร์ 250 คิง/ ตำแหน่งอาร์ดีเหนือ
 3. ผู้ใช้ต้องอ่าน ตกลงและยอมรับของเขตและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การใช้งานทั่วไป
 4. DONOCLE จะแก้ไขหรือมอบหมายให้ขอบเขตและเงื่อนไขการใช้นี้ และขอบเขตและเงื่อนไขการใช้งานในรูปแบบใหม่จะแสดงในกับผู้ใช้งงานหลังจากมีการเข้าสู่เว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องการและยอมรับในขอบเขตและเงื่อนไขฉบับใหม่โดยการคลิกปุ่มโอเค ผู้ใช้งานที่ไม่เห็นด้วยกับขอบเขตและเงื่อนไขการใช้ฉบับใหม่จะถูกจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์
 5. DONOCLE จะประกาศเงื่อนไขและขอบเขตการใช้งานในหลายภาษาและแสดงถึงหลักการเดียวกัน จะไม่มีข้อแตกต่างของแต่ละขอบเขตและเงื่อนไขในฉบับภาษาอังกฤษและฉบันภาษาอื่น ฉนับภาษาอังกาถือเป็นข้อสิ้นสุด
[ ผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ]
 1. ผู้ใช้งานต้องยืนยันว่าตลอดเวลาอยู่ในประเทศที่การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่กฏหมายยอมรับโดยผู้
 2. ผู้ใช้งานต้องจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นความจริงตามข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และข้อมูลที่ผิดใดใดหรือแสดงผิด ไม่ใช่บุคคลที่ที่บรรลุนิติภาวะภายใต้กฏหมาย
 3. DONOCLE ได้รับสิทธิ์ในการเก็บการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องภายใต้ขั้นตอนรู้จักลูกค้าของคุณ ถ้ามีเหตุผลอย่างหนักแน่นว่ามีผลต่อการทุจริต การฟอกเงินหรือสบประมาทส่วนใดของผู้ใช้งาน
[ การลงทะเบียนบัญชี ]
 1. เพื่อที่จะใช้เว็บไซต์ของ DONOCLE ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนรูปแบบให้สำเร็จและเปิดบัญชี(บัญชี) บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องเติมรูปแบบการลงทะเบียนที่จัดหาโดย DONOCLE ที่ซึ่งร่วมขอบเขต เอ-ซี ต้องยืมยันขอบเขตดี-จี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน ห้ามผู้ใช้งานใช้เบอร์ชั่วคราวหรือเบอร์ปลอม
  • รหัสผู้ใช้งาน แนะนำเป็นอย่างมาให้ผู้ใช้งานเลือกและสร้างรหัสที่ไม่สามารถคาดเดาได้สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยเพื่อแน่ใจว่ารหัสถูกเก็บด้วยความลับอย่างสูง DONOCLE ไม่รับผิดชอบต่อการแบ่งรหัสผ่าน
  • ผู้ใช้งานเห็นด้วยกับขอบเขตและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการกดปุ่ม "ฉันเห็นด้วยกับขอบเขตของการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดย กดปุ่ม
  • ลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยไม่มีการยืนยันอีเมลสามารถใช้เข้าสู่ระบบหรือบริการฝากเท่านั้น
  • ผู้ใช้งานคนที่ยืนยันอีเมลการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้จากเว็บไซต์ : เข้าสู่ระบบบ, เกมส์ล็อตเตอรี่, บริการฝาก
  • ผู้ใช้งานผู้ยืนยันตัวตนผ่านกูเกิ้ล OTP สมบูรณ์สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์: การถอน, การถอนจำนวนเงินมา, การส่งรางวัล
  • ผู้ใช้งานที่ชนะรางวัลที่ 1 หรือรางวัลที่ 2 ในล็อตเตอรี่ต้องทำตามขั้นตอนรู้จักลูกค้าของคุณ
 2. ผู้ใช้งานต้องจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นความจริงตามข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และข้อมูลที่ผิดใดใดหรือแสดงผิด ไม่ใช่บุคคลที่ที่บรรลุนิติภาวะภายใต้กฏหมาย
 3. DONOCLE ได้รับสิทธิ์ในการเก็บการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องภายใต้ขั้นตอนรู้จักลูกค้าของคุณ ถ้ามีเหตุผลอย่างหนักแน่นว่ามีผลต่อการทุจริต การฟอกเงินหรือสบประมาทส่วนใดของผู้ใช้งาน
 4. ผู้ใช้งานทุกคนของเว็บไซต์แน่ใจว่าได้ยอมรับขอบเขตการใช้งานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ให้ DONOCLE ด้วยความจริงและถูกต้อง
  • บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือเป็นผู้ใหญ่ในทางกฏหมายของผู้ใช้งาน
  • ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนดหรือห้ามทำกิจกรรมทางธุรกิจ
  • ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบุคคลและไม่ได้เป็นคัวแทนคนอื่น
  • ผู้ใช้งานใช้บัญสำหรับเรื่องส่วนตัวและไม่มีนัยยะทางการค้า
  • ผู้ใช้งานอ่านและยอมรับขอบเขตและเงื่อนไข
  • ผู้ใช้งานให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ใช้บัญชีของเขาในการถ่ายโอนเงินไปยังบัญชีอื่นหรือใช้บัญชีของเขาในเป้าหมายการฟอกเงิน
[ หน้าที่ของผู้ใช้งานและการใช้งานบัญชี ]
 1. มีข้อห้ามสำหรับผู้ใช้งานในการขาย/ซื้อจากผู้ใช้งานอื่น
 2. นโนบายความเป็นส่วนตัว
 3. ยอดเครดิตของผู้ใช้งานบัญชีโดยความผิดพลาดจะถูกรายงานโดย DONOCLE โดยผู้ใช้งาน และยอดเงินควรถูกเก็บ
 4. DONOCLE มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานในกรณที่มีการประพฤติผิดของผู้ใช้งานและรักษาเครดิตของผู้ใช้งานและประสบความสำเร็จในการแข่งขันผ่านวิธีการที่ผิดจนกระทั้งการตรวจสอบเหตุการณ์
[ บัญชีที่หยุดชั่วคราว ]
 1. บัญชีที่หยุดชั่วคราวคือผู้ใช้งานที่ซึ่งผู้ใช้งานไม่เข้าสู่ระบบ 12 เดือน และ DONOCLE มีสิทธิที่จะยกเลอกบัญชีผู้ใช้งานจนกว่าผู้ใช้จะร้องขอให้มีการเปิดบัญชีให้ใช้งานได้อีกครั้ง
 2. ผู้ใช้งานที่ไม่ใช้บัญชีเป็นระยะเวลา 18 เดือนDONOCLE มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชี
[ ปิดบัญชี ]
 1. ผู้ใช้งานอาจปิดบัญชีผู้ใช้งานโดยการติดต่อเราหรือส่งอีเมลที่ซึ่งกล่าวว่าคุณต้องการจะยกเลิกบัญชีของคุณ ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถยกเลิกบัญชีของเขาได้ถ้ายังมีเงินคริปโตเหลือที่ซึ้งมากกว่าขั้นต่ำในการถอน
 2. เงินคริปในบัญชีสามารถของสมาชิกที่ยกเลิกไม่สามารถถอนได้อีกครั้ง และอีเมลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือนที่ซึ่งหายไปหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
[ ฝาก ]
 1. เข้าสามารถเข้าร่วมเกมส์ถ้าคุณมีจำนวนเงินดิจิตอลเพียงพอเพื่อเข้าร่วมเกมส์เท่านั้น ค่าเงินที่เหมือนจริงที่ DONOCLE สนันสนุนคือดังต่อไปนี้: MIB, BTC, ETH, BCH, EOS, DNL, DASH, BTG, BSV, XRP.
 2. ผู้ใช้งานต้องมี DNL( DONOCLE) MIB (คอยน์ MIB) เพื่อฝากในระบบ POS
[ ถอน ]
 1. ผู้ใช้งานต้องทำขั้นตอนรู้จักลูกค้าของคุณให้สมบูรณ์และขั้นตอนยืนยันตัวตนด้วย กูเกิ้ล OTPเพื่อถอนเงินคริปโตจากบัญชีของพวกเขา DONOCLE มีสิทธิที่จะหาว่ายอดเงินของคริปโตมาที่ซึ่งมีของผู้ใช้งานผู้ที่ต้องการจะภอนจากบัญชีของเขาDONOCLE มีสิทธิที่จะปฎิเสธหรือขอเลื่อนการถอนเงินถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดที่ผู้ใช้งานมอบให้
 2. ถอนเงินคริปโตทำจากที่อยู่กระเป๋าที่ซึ่งพิมอย่างถูกต้องโดยผู้ใช้งาน
[ ระบบ POS ]
 1. DONOCLE ระบบPOS SYSTEM จัดส่งแอร์ดรอปไปยังผู้ใช้งานที่มี DONOCLE โทเค็นเป็นของตัวเอง (DNL) or หรือกำไรจากคอยน์ MIB ในระบบ
 2. ระยะเวลาขั้นต่ำที่จะได้รับเงินเดิมพันจาก แอร์ดรอปโดยระบบ POS คือ 15 วัน
 3. จำนวนทั้งหมดของ แอร์ดรอปคือกระจายจาก 10% ของล็อตเตอรี่ DONOCLE ตั๋ว 649 ที่ดำเนินการขาย ผู้ใช้งานถูกกระจายโดยตามเปอร์เซ็นตามลำดับของกำไรในระบบ
 4. เงินคริปโตจากแอร์ดรอปกระจายโดยสร้างของเงินคริปโตที่ใช้ซื้อล็อตเตอรี่โดยผู้ใช้งานของ DONOCLE
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิก ดอกเบี้ยของ POS ของเขาภายใน 15 วัน ผู้ใช้งานต้องมีดอกเบี้ยI DONOCLE โทเค็น(DNL) หรือคอยน์ สำหรับใหม่15 วันเพื่อเข้าร่วมระบบ แอร์ดรอป
[ ค่าใช้จ่ายและภาษี ]
 1. ผู้ใช้รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้และภาษีที่เกี่ยวกับการชนะตามกฏหมายและข้อกำหนดของศาลที่ผู้ใช้งานอาศัย
 2. ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในประเทศที่รายการการชนะหรือแพ้ตามกฏหมายกำหนด โดยผู้มีอำนาจทางกฏหมายหรือสถาบันการเงิน ผู้ใช้งานรับผิดชอบที่จะรายงานการชนะหรือแพ้ของเขาตามท้องถิ่น
[ รับผิดชอบต่อการพนัน ]
 1. เนื่องจากเรารู้ว่าการพนันสามารถเสพติดโดยบางคนและ มีผลให้การใช้ชีวิตของเขาแย่ลง DONOCLE อยากให้การพนันออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน แต่เราอยากแน่ใจว่าผู้ใช้งานของเรารับผิดชอบต่อผลที่จะได้รับจากกานพนันโดยผู้ใช้งานเอง
 2. คนสามารถติดต่อองค์กรใดดังต่อไปนี้สำหรับการปรึกษาและสนันสนุนถ้าคุณว่าคุณเริ่มใช้เงินมากกว่าที่คุณสามารถหาได้ในกรณีที่คุณการพนันเริ่มก้าวก่ายชีวิตประจำวันของคุณ
[ นโยบายการป้องกันการฉ้อโกง ]
 1. DONOCLE มีสิทธิที่จะจำกัดบัญชีของผู้ใช้ถ้าสงสัยว่าจะมีการพฤติกรรมการฉ้อโกงดังต่อไปนี้
  • การเข้าระบบหรือหาประโยชน์ในทางที่ผิดที่ซึ่งไม่ได้ให้จากเว็บไซต์
  • ใช้ชื่อของคนอื่นอย่างผิดกฏหมายเพื่อใช้งานเว็บไซต์
  • การขายบัญชีกับผู้ใช้งานอื่น
  • การโจมตีหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม
  • การร่วมเนื้อหาที่มีความรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ข้อความเสียง หรืออย่างอื่นที่ขัดต่อเนื้อหาที่ดีใน 1:1 ติดต่อหรือศูนย์บริการลูกค้า
  • การกระทำผิดกฏหมายใดใดหรือพฤติกรรมที่เกินกว่าจะรับได้
 2. DONOCLE มีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานและการจ่ายเงินที่หน้าสงสัยในบัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานเปิดเผยการกระทำดังกล่าว DONOCLE มีสิทธิที่จะแจ้งตัวกฏของศาลของผู้ใช้งานของพฤติกรรมการฉ้องโกงที่ทำโดยผู้ใช้งานเช่นกัน
[ ไม่อดทนต่อการใช้ในทางที่ผิดของเกมส์โปรโมชั่น ]
 1. DONOCLE ไม่อดทนต่อผู้ใช้งานที่สร้างมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อรับประโยชน์ของโบนัสและโปรโมชั่น และDONOCLE มีสิทธิที่จะทำให้บัญชีผู้ใช้ใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับการแจ้งหรือกานเตือนจากพฤติกรรมแบบนี้
 2. ผู้ใช้งานควรรู้ว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของซอฟแวร์ พวกเรายืนยันที่จะรักษาผลประโยชน์จากมัน มากไปกว่านั้นผู้ใช้งานตกลงที่จะรายงานโดยทันทีของความไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดใดใดแก่ DONOCLE DONOCLE มีสิทธิที่จะจ่ายให้กับผลกระทบที่เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นผลให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น
[ ทรัพย์ทางปัญหา ]
 1. ผู้ใช้งานที่ต้องตกตามด้านล่าง
  • สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิทางปัญญาและอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องสิทธิของ DONOCLE เป็นของ บอตซอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล ฮ่องกง
  • ผู้ใช้งานยืนยันที่จะไม่ได้คัดลอก แก้ไข ถ่ายทอด เช่า สัญญาเช่า ยืมหรือกระจายโดยลิขสิทธิ์ของ DONOCLE ทั้งสินค้าและบริการ
  • เนื้อหาที่เผยแพร่บน DONOCLE เว็บไซต์ จะผลิตซ้ำหรือกระจายในรูปแบบที่ไม่แก้ไขจากการใช้เพื่อการค้าส่วนตัว
[ หนี้สิน ]
 1. ผู้ใช้งานต้องรับรู้ความจริงว่าการพนันบนเว็บไซต์ สามารถเป็นเหตุให้สูญเสียเงิน DONOCLE จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช่เว็บไซต์และเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุม DONOCLE
 2. DONOCLE ไม่รับผิดชอบสำหรับการเข้าบัญชีของผู้ใช้งานอื่นโดยบุคคลที่สามและจะไม่รับผิดชอบจากความสูญเสียจากผิดกฏหมายของการใช้งานบัญชีผู้อื่น
 3. เมื่อรางวัลใหญ่ถูกจัดส่งด้วยความผิดพลาด DONOCLE มีสิทธิที่จะยกเลิกรางวัลเนื่องจากความผิดพลาด
 4. ถ้าเครดิตบนบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานที่ชนะการแข่งขันส่งไปถึงคุณด้วยความผิดพลาด เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาทางเทคนิคในการจ่าย หรือความผิดพลาดของบุคคลหรืออื่นๆ จำนวนที่คงเหลือของทรัพย์สินของเราและจะถูกถอนในระยะเวลาอันสั้นและแจ้งว่าเพราะความผิดพลาด ในกรณีที่คุณถอนเงินที่ไม่ใช่ของผู้ใช้งาน DONOCLE มีสิทธิที่จะร้องขอคือเงินจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่เครดิตผิด ผู้ใช้งานต้องแจ้ง DONOCLE ในทันทีด้วยอีเมล
 5. ผู้ใช้งานตกลงว่า DONOCLE จะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณได้ทำผิดกฏของเว็บไซต์ DONOCLE มารยาทขอบเขตของการใช้ที่มีผลต่อการสงสัยหรือถูกกีดกันถาวรเพื่อเข้าร่วมในเว็บไซต์ของเรา
 6. เว็บไซต์ของ DONOCLE และเนื้อหาสามารถใช้กระจายโดยไม่แก้ไขสำหรับเหตุผลส่วนตัวและไม่สามารถใช้ในทุกประเภทของการค้าเอากำไร
 7. นอกจากที่เป็นไปตามกฏหมาย DONOCLE ไม่สามารถรับผิดชอบตามกฏหมาย
  • การสูญเสียจากการที่เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
  • เสียเงินการการใช้งานที่ผิดของเกมส์
[ ค่าสินไหมทดแทน ]
 1. ผู้ใช้งานสามารถขอค่าสินไหมทดแทนได้และค่าใช้จ่ายได้ 100% ที่ซื้อจากการทำผิดของ DONOCLE ขอบเขตของการใช้
[ ร้องทุกข์ ]
 1. ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์ให้บริการ DONOCLE เพื่อมอบคำร้องเกี่ยวกับบริการ
 2. การร้องทุกข์ถูกรับไว้ที่แผนกศูนย์ให้บริการลูกค้าและผู้ใช้งานควรได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการร้องเรียนที่มีเหตุผล
 3. ในกรณที่มีการโต้เถียง ผู้ใช้งานตกลงที่จะบันทึกเซอรเวอร์ของ DONOCLE และ Blockchain ควรมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลที่ออกมาจากการร้องเรียน
 4. ผู้ใช้งานตกลงว่าในกรณีไม่เหมือนที่ตกลงระหว่างผลที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของผู้ใช้งานและเกมส์เซอร์เวอร์ ผลที่ปรากฏบนเกมส์เซอร์เวอร์และ Blockchain ที่ว่าเป็นที่สุด
Go to TOP